Trả lời:
Vâng xin thưa, điều này tất nhiên.

Tuy nhiên, tất cả các hình ảnh các bạn thấy trên website chúng tôi hoàn toàn là tự nhiên, không chỉnh sửa.
Chúng tôi, hệ thống khách sạn Phương Huy Đà Lạt hướng đến giá trị thật của mọi dịch vụ mà các bạn sử dụng vì thế hình ảnh chúng tôi hoàn toàn không sửa chữa.

Hình ảnh mặt tiền của 3 cơ sở khách sạn Phương Huy Đà Lạt

Xin cảm ơn bạn đã quan tâm!
Khách sạn Phương Huy Đà Lạt