TRẢ LỜI:

Hệ thống khách sạn Phương Huy Đà Lạt có 03 cơ sở chính, tất cả đều nằm trên phố khách sạn Bùi Thị Xuân, Đà Lạt.

Cơ sở 1: Khách sạn Phương Huy 1 Đà Lạt
Địa chỉ: 125 - 127 Bùi Thị Xuân, Đà Lạt
Điện thoại: 06233.615.567

Cơ sở 2: Khách sạn Phương Huy 2 Đà Lạt
Địa chỉ: 84 Bùi Thị Xuân, Đà Lạt
Điện thoại: 02633.522.822Tổng đài đặt phòng khách sạn Đà Lạt: 02633.61.4567
Phòng kinh doanh: 02633.74.79.75 - 02633.588.567 - 08.98.666.155 (Mr Bình)

Xin cảm ơn bạn đã quan tâm!

Khách sạn Phương Huy Đà Lạt

www.phuonghuyhotel.com