TRẢ LỜI:

Hệ thống khách sạn Phương Huy Đà Lạt có 03 cơ sở chính thức hiện nay là:

Khách sạn Phương Huy 1 Đà Lạt: 

Số phòng: 32 - Sức chứa: 120 khách - có phòng tập thể: 6-8 khách/phòng

Khách sạn Phương Huy 2 Đà Lạt:

Số phòng: 24 - Sức chứa: 84 khách 

Nhà nghỉ Du lịch Phương Huy 3 Đà Lạt:

Số phòng: 13 phòng - Sức chứa: 46 khách

Tất cả các cơ sở của khách sạn Phương Huy Đà Lạt đều nằm trên phồ Bùi Thị Xuân, phố khách sạn Đà Lạt hiện nay. Từ khách sạn đi bộ ra chợ Đà Lạt từ 5-7 phút.

Xin cảm ơn bạn đã quan tâm!
Khách sạn Phương Huy Đà Lạt