Tôi đi từ Vũng Tàu lên Đà Lạt bằng xe Thảo Hồng. Khoảng 4 giờ sáng đến khách sạn, khách sạn tính như thế nào?