Nhắm nâng cao chất lượng dịch vụ, mở rộng kinh doanh, sân trải nghiệm cho các bạn sinh viên ngành du lịch, khách sạn Phương Huy Đà Lạt đang cần tuyển 01 nam sinh viên chuyên ngành du lịch - trường Đại học Đà Lạt làm lễ tân đêm.

Đối tượng: Sinh viên lớp Du lịch K39 hoặc K40

Khoa: Quản trị Du lịch, Đại học Đà Lạt

Công việc: Trực lễ tân đêm

Thời gian làm: 16:45 - 6:45 sáng hôm sau

Trải nghiệm thử thách, trải nghiệm để học hỏi và thành công.

Khách sạn Phương Huy Đà Lạt luôn chào đón bạn!

Thông tin liên hệ:

Mr Thế Anh: 093.123.63.39 hoặc Mr Bình: 08.98.666.155

Email: [email protected]

www.phuonghuyhotel.com

www.facebook.com/khachsanphuonghuy.dalat