BỘ QUY TẮC ỨNG XỬ VĂN MINH DU LỊCH

(Ban hành theo Quyết định số 718/QĐ-BVHTTDL ngày 02 tháng 03 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

TRÍCH LỌC TỪNG ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG

Nội dung 09 (Điều 12 – Quyết định)

NHỮNG ĐIỀU CẦN LÀM ĐỐI VỜI CỘNG ĐỒNG DÂN CƯ

Khách sạn Phương Huy Đà Lạt là khách sạn của người địa phương - người Đà Lạt

Chúng tôi cam kết thực hiện nghiêm túc Ứng xử Văn minh Du lịch của Đà Lạt.

Người phụ trách: 093 123 6339

Nhãn hiệu Xanh là một trong những minh chứng cho sự nỗ lực của khách sạn Phương Huy Đà Lạt trong định hướng phát triển bền vững!

Mục 1. Nội dung quy tắc ứng xử

 1. Lịch sự, nói lời hay, cử chỉ đẹp, thân thiện với khách du lịch.
 2. Nhiệt tình chỉ dẫn, giúp đỡ du khách khi có yêu cầu.
 3. Xếp hàng theo thứ tự, không chen lấn xô đẩy khi sử dụng các dịch vụ hoặc tham gia các hoạt động tại nơi công cộng.
 4. Tôn trọng, giúp đỡ, ưu tiên, nhường đường cho khách du lịch.
 5. Sử dụng trang phục lịch sự, phù hợp.
 6. Có ý thức, trách nhiệm bảo vệ cảnh quan và môi trường; giữ gìn vệ sinh nơi ở và nơi công cộng; hưởng ứng các phong trào xã hội về bảo vệ môi trường.
 7. Tuân thủ các quy định, bảng chỉ dẫn, biển báo tại các khu, điểm du lịch.
 8. Giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc của cộng đồng.
 9. Giữ thái độ nhã nhặn, lịch sự khi giải quyết sự cố đối với khách du lịch.
 10. Không “chèo kéo”, đeo bám khách du lịch.
 11. Không có lời nói, cử chỉ, hành vi thô tục, thiếu văn hóa, trêu chọc hay có hành động khiếm nhã với khách du lịch.
 12. Không có hành vi, cử chỉ kỳ thị, phân biệt đối xử với khách du lịch.
 13. Không tranh giành, gây gổ với khách du lịch.
 14. Không xả rác, khạc nhổ, đi vệ sinh bừa bãi, hút thuốc lá ở những nơi không được phép.
 15. Không khắc, vẽ lên tường, tượng, bia đá, cây xanh, công trình kiến trúc, hái hoa, bẻ cành, dẫm đạp lên bãi cỏ, trêu chọc vật nuôi tại các khu, điểm du lịch và nơi công cộng.
 16. Không bán các sản phẩm từ động, thực vật hoang dã cho khách du lịch.

Mục 2. Tóm tắt nội dung quy tắc ứng xử

 1. Nói lời hay, cử chỉ đẹp, thân thiện với khách du lịch.
 2. Nhiệt tình giúp đỡ du khách.
 3. Xếp hàng theo thứ tự, không chen lấn xô đẩy tại nơi công cộng.
 4. Tôn trọng, giúp đỡ, ưu tiên, nhường đường cho khách du lịch.
 5. Sử dụng trang phục lịch sự, phù hợp.
 6. Bảo vệ cảnh quan và môi trường, giữ gìn vệ sinh nơi ở và nơi công cộng.
 7. Tuân thủ các quy định, bảng chỉ dẫn, biển báo tại các khu, điểm du lịch.
 8. Giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc.
 9. Giữ thái độ nhã nhặn, lịch sự khi giải quyết sự cố đối với khách du lịch.
 10. Không “chèo kéo”, đeo bám khách du lịch.
 11. Không có lời nói, cử chỉ thiếu văn hóa, khiếm nhã với khách du lịch.
 12. Không kỳ thị, phân biệt đối xử với khách du lịch.
 13. Không tranh giành, gây gổ với khách du lịch.
 14. Không xả rác, đi vệ sinh, hút thuốc lá ở những nơi không được phép.
 15. Không phá hoại cảnh quan, môi trường.
 16. Không bán các sản phẩm từ động, thực vật hoang dã cho khách du lịch.

Mục 3. Thông điệp về ứng xử văn minh của cộng đồng dân cư

 ==>> Hiếu khách

 ======>>> Thân thiện

 =========>>>Văn minh

KHÁCH SẠN PHƯƠNG HUY ĐÀ LẠT

KHÁCH SẠN ĐÀ LẠT GIÁ RẺ - BÌNH DÂN - ỔN ĐỊNH

KHÁCH SẠN CỦA NGƯỜI ĐÀ LẠT - KHACH SẠN CỦA NGƯỜI ĐỊA PHƯƠNG

WWW.PHUONGHUYHOTEL.COM