Theo Quyết định 4533/QĐ-UBND thành Phố Đà Lạt ký ngày 30 tháng 11 năm 2017 về việc công nhận các đơn vị kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn thành phố Đà Lạt đạt chuẩn “Nhã Hiệu Xanh” năm 2017. Với các tiêu chí khác nhau của “Nhãn Hiệu Xanh” chủ tịch UBND thành phố quyết định công nhận 84 đơn vị kinh doanh dịch vụ du lịch đạt chuẩn gồm các nhóm: Khách sạn (từ 1 đến 5 sao), biệt thự du lịch, nhà hàng, quán ăn, cà phê, khu-điểm du lịch.

Hệ thống khách sạn Phương Huy Đà Lạt có 02 cơ sở thuộc nhóm kinh doanh lưu trú du lịch đạt thương hiệu nhãn hiệu xanh 2017: Khách sạn Phương Huy 1 Đà Lạt (125-127 Bùi Thị Xuân, Đà Lạt) và Khách sạn Phương Huy 2 Đà Lạt (84 Bùi Thị Xuân, Đà Lạt) chiếm 2/63 trong tổng số 63 đơn vị kinh doanh lưu trú du lịch, cùng cấp phân hạng khách sạn chiến 02/13 đơn vị (không tính các khách sạn cao cấp và biệt thự du lịch).

Khách sạn Phương Huy 1 Đà Lạt đạt nhãn hiệu xanh 2017

Khách sạn Phương Huy 2 Đà Lạt đạt nhãn hiệu xanh 2017

Cùng theo báo cáo số 9003/BC-UBND thành phố Đà Lạt ký ngày 30/11/2017 về việc báo cáo kết quả thực hiện chương trình vận động xây dựng Nhã hiệu xanh, Điểm mua sắm chất lượng cao, điểm du lịch nông nghiệp công nghệ cao năm 2017 thì hiện nay trên địa bàn thành phố Đà Lạt có 1043 cơ sở kinh doanh lưu trú du lịch với 15.859 phòng. Chính vì thế việc nâng cao chất lượng dịch vụ là một vấn đề đánh lưu tâm và quan trọng giữa các đơn vị kinh doanh lưu trú du lịch thì việc áp dụng các tiêu chuẩn nhã hiệu xanh trong du lịch  rất quan trọng, trong trong những mục tiêu phấn đấu của các cơ sở kinh doanh nâng cao chất lượng dịch vụ ở phân hạng của mình.

Và chính vì thế, Quyết định số 2102/QĐ-UBND ngày 21/6/2017 của UBND thành phố Đà Lạt về việc phê duyệt Kế hoạch chương trình Nhã hiệu xanh năm 2017 là một trong các chương trình hưởng ứng Festival Hoa Đà Lạt 2017 lần VII, chương trình được triển khai với tất cả các cơ sở kinh doanh  dịch vụ lưu trú, ăn uống, dịch vụ văn hóa, các khu điểm tham quan du lịch trên địa bàn.

Hội nghị cô bố và trao chứng nhận Nhãn hiệu xanh 2017

Tiêu chí chương trình 2017 được nghiên cứu, điều chỉnh, xây dựng đảm bảo phù hợp theo pháp luật nhà nước, chính sách địa phương và yêu cầu thực tiễn chủ yếu về công tác bảo vệ môi trường, hoạt động phát triển bền vững, xây dựng không gian xanh, xây dựng môi trường kinh doanh, nhân sự và đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Qua đó, các doanh nghiệp, cơ sở  đã ý thức nâng cao chất lượng phục vụ, đầu tư trang thiết bị vật chất, tôn tạo cảnh quan, trang trí không gian xanh, đào tạo mới và đào tạo lại  lao động thường xuyên nhằm không ngừng hoàn thiện cơ sở, đảm bảo tiêu chí nhãn hiệu xanh đề ra.

Và đối với khách sạn Phương Huy Đà Lạt tuy tiêu chuẩn chỉ là nhóm khách sạn bình dân, giá rẻ nhưng đã hoàn thành tốt những yêu cầu của nhãn hiệu xanh trong phân khúc thì trường phục vụ. Toàn thể nhân viên hệ thống khách sạn Phương Huy Đà Lạt (thuộc công ty Du lịch Song Châu Đà Lạt) rất vui mừng và tự hào đã đạt được danh hiệu “Nhãn hiệu xanh 2017”.

Khách sạn Phương Huy Đà Lạt là khách sạn bình dân, giá rẻ, tiết kiệm cho du khách trong du lịch nhưng chú trọng ý thức rất cao về: thái độ phục vụ, tính chuyên nghiệp, chu đáo và uy tín trong kinh doanh. Đồng thời là đơn vị tiên phong trong bảo vệ môi trường, tạo không gian xanh bằng các việc làm thiết thực. Khách sạn Phương Huy Đà Lạt luôn chú trọng đến việc đào tạo nhân viên và tái đào tạo trong suốt quá trình hoạt động kinh doanh, nhất là môi trường tuyệt vời cho sinh viên chuyên ngành thực tập nghề trước khi ra trường.

Chúng tôi tự hào về điều đó.

Khách sạn Phương Huy Đà Lạt hoàn thành tốt đến tốt nhất những gì trong phân khúc thị trường khách phục vụ. Luôn lắng nghe ý kiến của Quý khách hàng, vui lòng liên hệ bộ phận chăm sóc khách hàng.

Ban giám đốc Khách sạn Phương Huy Đà Lạt xin chân thành cảm ơn Quý khách đã tin tưởng và sử dụng dịch vụ trong thời gian vừa qua.

Đại diện khách sạn Phương Huy Đà Lạt

Ms.Trần Thị Thái Hòa
(GĐ công ty Du lịch Song Châu Đà Lạt)

www.songchaugroup.com