CÁC  KHÁCH SẠN  ĐƯỜNG BÙI THỊ XUÂN ĐÀ LẠT

DANH SÁCH CÁC KHÁCH SẠN TIÊU BIỂU VÀ CƠ  BẢN ĐƯỜNG BÙI THỊ XUÂN ĐÀ LẠT

============

Trong định hướng phát triển bền vững và hỗ trợ du khách đến với Đà Lạt, công ty Du lịch Song Châu Đà Lạt có liên kết với các khách sạn giá rẻ (nhóm khách sạn bình dân) trên đường Bùi Thị Xuân Đà Lạt để có thể cùng phát triển. Chúng tôi mong muốn phát triển phố khách sạn Bùi Thị Xuân Đà Lạt: GIÁ RẺ - PHÒNG TỐT - ỔN ĐỊNH - THỊNH VƯỢNG.

====

DANH SÁCH CÁC KHÁCH SẠN BÌNH DÂN ĐÀ LẠT TRÊN PHỐ BÙI THỊ XUÂN

ĐÀ LẠT 2018

1/ Khách sạn Đại Lợi tại 67 Bùi Thị Xuân  , Đà Lạt

2/ Khách sạn An Thủy tại 137 Bùi Thị Xuân , Đà Lạt

3/ Khách sạn Hoa Anh Đào tại Bùi Thị Xuân , Đà Lạt

4/ Khách sạn Hồng Hải   tại 42, Bùi Thị Xuân ,Đà Lạt

5/ Khách sạn Kim Tâm An 2  tại 78, Bùi Thị Xuân , Đà Lạt

6/ Khách sạn Phương Huy 2 Đà Lạt tại 84 Bùi Thị Xuân, Đà Lạt

7/ Khách sạn Liên Viễn Phát tại 7a Bùi Thị Xuân ,Đà Lạt

8/ Khách sạn Thành Đồng tại 9A Bùi Thị Xuân , Đà Lạt

9/ Khách sạn Thảo Liên tai 9A1 Bùi Thị Xuân , Đà Lạt

10/ Khách sạn Thuý Trân tại 4F Bùi Thị Xuân ,Đà Lạt

11/ Khách sạn Trung Cang tại 4A Bùi Thị Xuân ,Đà Lạt

12/ Khách sạn Bát Trí tại 5 Bùi Thị Xuân , Đà Lạt

13/ Khách sạn Bích Khuê 1 tại 281 Bùi Thị Xuân , Đà Lạt

14/ Khách sạn Hằng Nga tại 1 Bùi Thị Xuân , Đà Lạt

15/ Khách sạn Hồng Hoa tại 7a Bùi Thị Xuân ,Đà Lạt

16/ Khách sạn Hồng Lan tại 81 Bùi Thị Xuân , Đà Lạt

17 / Khách sạn Hương Giang tại 7/2 Bùi Thị Xuân , Đà Lạt

18/ Khách sạn Khải Hoàng tại 109 Bùi Thị Xuân , Đà Lạt

19/ Khách sạn Kim Vân tại 123 Bùi Thị Xuân, Đà Lạt

20/ Khách sạn Lan Rừng Đà Lạt  tại 158 Bùi Thị Xuân, Đà Lạt

21/ Khách sạn Phương Huy 1 Đà Lạt tại 125-127 Bùi Thị Xuân, Đà Lạt

22/ Khách sạn Phương Thanh  tại 4 Bùi Thị Xuân, Đà Lạt

23/ Khách sạn Quang Huy tại 04 Bùi Thị Xuân, Đà Lạt

24 / Khách sạn Thúy Lan tại 76 Bùi Thị Xuân, Đà Lạt

25/ Khách sạn Thiên An tại 92 Bùi Thị Xuân, Đà Lạt

26/ Khách sạn Thiên Hà  tại 92 Bùi Thị Xuân, Đà Lạt

27/ Khách sạn Thái Thanh  tại 7B Bùi Thị Xuân, Đà Lạt

28/ Khách sạn Thanh Hương  tại 02 Bùi Thị Xuân, Đà Lạt

29/ Khách sạn Bích Khuê tại 72 Bùi Thị Xuân, Đà Lạt

30/ Khách sạn Công Vương tại 140 Bùi Thị Xuân, Đà Lạt

31/ Khách sạn Hoàng Long tại 12 Bùi Thị Xuân, Đà Lạt

32/ Khách sạn Hoàng Vy tại 18B Bùi Thị Xuân, Đà Lạt

33/ Khách sạn Khánh Vy tại 76 Bùi Thị Xuân, Đà Lạt

34/ Khách sạn Thắng Lợi tại 3C Bùi Thị Xuân, Đà Lạt

35/ Khách sạn Thiên Hương  tại  02 Bùi Thị Xuân

36/ Khách sạn Thiên Phước tại 283 Bùi Thị Xuân

37/ Nhà nghỉ Du lịch Phương Huy 3 Đà Lạt tại 46 Bùi Thị Xuân, Đà Lạt

=======

ĐỂ CÓ GIÁ PHÒNG KHÁCH SẠN - NHÀ NGHỈ ĐÀ LẠT TỐT NHẤT

PHÒNG TỐT - GIÁ TỐT

08 88 74 79 75 - 08 98 666 155 - 02633 61 4567