ĂN CHAY ĐÀ LẠT

ĂN CƠM CHAY ĐOÀN KHÁCH DU LỊCH ĐÀ LẠT

0907 86 30 86

-------------

CƠ SỞ KHOA HỌC VỀ CON NGƯỜI VÌ SAO TA CẦN ĂN CHAY!?!

Ăn Chay dường như chỉ xuất hiện trong quan điểm tôn giáo (Nhất là Phật giáo) tuy nhiên trong thực tế khoa học chúng ta cần xem lại vấn đề ăn chay này. Trong bài viết này, chúng tôi (Nhà hàng Phương Huy Đà Lạt) chỉ cung cấp một cách cơ bản nhất về cơ sở khoa học Con người cần phải ăn Chay (nếu có thể) và sao chúng ta không áp dụng trong chuyến du lịch Đà Lạt của chúng ta, nơi có vùng nguyên vật liệu tuyệt vời cho ăn chay cùng khí hậu ôn hòa: ĂN CHAY - CƠM CHAY là một sự lựa chọn.

Cơ sở chúng tôi đưa ra cho việc ăn chay ở đây là việc so sánh 10 đặc điểm cơ bản nhất giữa: CON NGƯỜI - ĐỘNG VẬT ĂN CỎ - ĐỘNG VẬT ĂN THỊT. Sau đ1o tất cả chúng ta tự suy nghĩ và tự tư duy về một khía cạnh nào đó để chúng ta trở về với tự nhiên, hoàn hợp với tự nhiên theo cách tốt nhất (xin không bắt buộc).

BẢNG SO SÁNH SỰ KHÁC NHAU VÀ GIỐNG NHAU GIỮA CON NGƯỜI - ĐỘNG VẬT ĂN CỎ VÀ ĐỘNG VẬT ĂN THỊT

Bảng so sánh Con người - Động vật Ăn Thịt - Động vật ăn cỏ

>>> Cơm Chay khách đoàn Đà Lạt

Nhà hàng Phương Huy Đà Lạt

0907 86 30 86